ENGLISH
 

Archif Gatrodol
(Milisia) Peirianwyr Brenhinol Sir Fynwy

Lluniau o'r Gatrawd

Mae'r Amgueddfa yn cadw nifer fawr o luniau sy'n dangos gweithgareddau'r Gatrawd o ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg ymlaen. Dyma rai ohonynt. Gallwch weld mwy ar wefan Gathering the Jewels


Y Gatrawd yn gorymdeithio i Orsaf Troy, Trefynwy, 1914. Mae'n debygol mai No.1 Company yw hwn, yn gadael i weithio ar amddiffynfeydd harbwr Cork.
Cwmni No.1 yn
gorymdeithio i Orsaf Troy
Clicio'r delwedd am fersiwn fwy

Llun o amddiffynfeydd a adeiladwyd fel rhan o ymarfer hyfforddi
Ymarfer adeiladu
amddiffynfa, 1908
Clicio'r delwedd am fersiwn fwy

Llun o saith milwr o flaen locomotif rheilffordd bach ar fryn, ddechrau'r ugeinfed ganrif
Ar ymarfer gydag
injan locomotif
Clicio'r delwedd am fersiwn fwy

Llun o swyddogion yn eistedd o flaen un o waliau Castell Trefynwy, 1906
Swyddogion ar Sgwâr
y Castell, Trefynwy
Clicio'r delwedd am fersiwn fwy

Llun o ymarfer adeiladu pont, gyda chwch yn y blaen a chraen arnofio dros dro, 1906.
Ymarfer adeiladu pont
gyda chraen
Clicio'r delwedd am fersiwn fwy

Gorymdaith ar Sgwâr y Castell, Trefynwy, ym mis Tachwedd 1952. Mae'r Arglwydd Raglan, Cyrnol y Gatrawd ar y pryd, ar y chwith.
Milwyr ar orymdaith
yng Nghastell Trefynwy
Clicio'r delwedd am fersiwn fwy

Yn ystod yr ymosodiad terfynol ar yr Almaen ym 1945, adeiladwyd un o'r pontydd cyntaf dros y Rhine gan Gorfflu Peirianwyr Brenhinol a oedd yn cynnwys cwmniau o Beirianwyr Brenhinol Sir Fynwy Frenhinol. Mae'r llun hwn yn dangos y bont yn cael ei harchwilio gan Churchill a Montgomery.
Ymarfer adeiladu pont yn
Pwllholm, Monmouth, 1906
Clicio'r delwedd am fersiwn fwy

Llun o filwyr yn gorymdeithio heibio Neuadd y Dref yn Nhrefynwy, gyda gwŷr dinesig pwysig a thorf o bobl yn eu gwylio
Dyfarnwyd Rhyddid
Trefynwy i'r Gatrawd, 1953
Clicio'r delwedd am fersiwn fwy

101 Company, 1940. Tynnwyd y llun hwn yn Llundain, lle cafodd y cwmni ei leoli ar ol cael eu tynnu allan o Dunkirk
Goroeswyr o Gwmni 101
ar ol Dunkirk
Clicio'r delwedd am fersiwn fwy

Cyrnol J.F Vaughan yn y Crimea, 1855. Cafodd y Gatrawd ei hymgorffori yn ystod Rhyfel y Crimea, ond dim ond i amddiffyn y gwledydd cartref. Fodd bynnag, gwirfoddolodd sawl un o'i haelodau, gan gynnwys Cyrnol Vaughan, fel unigolion i wasanaethu yn y Crimea.
Cyrnol Vaughan yn
y Crimea
Clicio'r delwedd am fersiwn fwy

Arfbais yr AmgueddfaAriennir y prosiect i gatalogio'r archifau a datblygu'r wefan archifol gan:

logo Llywodraeth Cymru