ENGLISH
 

Archif Gatrodol
(Milisia) Peirianwyr Brenhinol Sir Fynwy

Casgliadau llai o archifau


Mae Amgueddfa'r Castell a'r Gatrawd yn gartref i nifer o gasgliadau llai o archifau sy'n gysylltiedig mewn rhyw ffordd â'r Gatrawd ac sydd wedi'u rhoi i'r amgueddfa. Mae tri chasgliad sylweddol eu maint – dau gan deuluoedd tirfeddianwyr sy'n gysylltiedig â'r Gatrawd, ac un gan hen fusnes lleol. Mae yna hefyd nifer fawr o gasgliadau bach o bapurau unigolion â chysylltiad â'r Gatrawd, a rhai casgliadau o nodiadau ymchwil unigolion sydd wedi ymddiddori yn ei hanes. Mae'r cofnodion hyn yn ategu prif archif y Gatrawd – maen nhw'n ychwanegu elfen bersonol yn ogystal â rhoi mwy o dystiolaeth o weithgareddau'r Gatrawd.

Dyma restr o'r casgliadau. Gallwch lawrlwytho copi o gatalog pob casgliad ar ffurf PDF trwy glicio ar gyswllt.

Casgliadau ystadau teuluol a busnes lleol
Cyrnol J F Vaughan yn y Crimea

Cyrnol J F Vaughan yn y CrimeaDBadCasgliad Badminton, 1799-1812Lawrlwytho PDF
Copïau dyblyg a llungopïau o bapurau Badminton House. Roedd gan y teulu Somerset, Dugau Beaufort, gysylltiad hir â Milisia Mynwy. O Raglan yn wreiddiol, symudodd y teulu i Badminton yn y 1680au ond gwnaethant gadw'u cysylltiad â Sir Fynwy. Bu'r 5ed a'r 6ed Dug yn Gyrnoliaid y Milisia o 1771 tan 1835.

DVauCasgliad Vaughan, 1828-1940Lawrlwytho PDF
Papurau milwrol y teulu Vaughan o Courtfield, Llangystennin Garth Brenni (Welsh Bicknor). Mae'r teulu wedi ymwneud â'r Gatrawd ers dechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, gyda phedair cenhedlaeth yn gwasanaethu fel swyddogion, a dau fel Prif Swyddogion. O arwyddocâd arbennig mae llythyron a phapurau Cyrnol J F Vaughan. Bu'n gwasanaethu yn y Crimea ac fe gyhoeddodd lyfryn o'r enw 'The Soldier in Peace and War' yn ddienw ar ôl dychwelyd.

DVizCasgliad Vizard, 1818-1864Lawrlwytho PDF
Papurau yn ymwneud â'r Gatrawd gan gwmni cyfreithwyr Vizards o Drefynwy. Mae'r papurau'n cynnwys eitemau am iechyd meddygol y Gatrawd, ffurflenni gwag y swyddfa ryfel a chylchlythyron ynglŷn â diwrnodau hyfforddi. Mae rhai eitemau'n cynnwys enwau aelodau'r Gatrawd.

Casgliadau o bapurau personol

DP1Swyddog Gwarant C Williams, papurau personol a'r fyddin, 1903-1920Lawrlwytho PDF
DP2Uwch-gapten H.E. Moore, papurau personol y fyddin, 1913-1919Lawrlwytho PDF
DP3Is-gyrnol Lawrence Peterson, papurau personol y fyddin,1938-1940 Lawrlwytho PDF
DP4Capten F.N. Tanner, llyfr lloffion yn ymwneud â Chorfflu Cadeitiaid Peirianwyr Brenhinol Sir Fynwy (Milisia), 1943-1950Lawrlwytho PDF
DP5Rhingyll James William Knight, papurau personol y fyddin,1899-1920Lawrlwytho PDF
DP6K.T. Ryan, papurau personol y fyddin, 1951-1958Lawrlwytho PDF
DP7K. C Roberts, papurau personol y fyddin, c.1950Lawrlwytho PDF
DP8Rhingyll D.H. Cool, papurau personol y fyddin, 1939-1946 Lawrlwytho PDF
DP9Is-gyrnol D.A. Smith, papurau personol y fyddin, 1938-1951Lawrlwytho PDF
DP10“Jim”, Papurau Personol 1919 Lawrlwytho PDF
DP11Uwch-gapten N. Moody, cofnodion yn ymwneud â Rhyfel Cyntaf y Gwlff, c.1991Lawrlwytho PDF
DP12George Lambert, papurau personol y fyddin, 1918Lawrlwytho PDF
DP13RSM D.B. Jones, papurau personol y fyddin, 1918Lawrlwytho PDF
DP14D Bowen, ffermwr, Trefynwy. Papurau'n ymwneud â Byddin Tir y Merched, 1945Lawrlwytho PDF
DP15Capten W. Deacon, sôn amdano mewn adroddiadau, 1940-1945Lawrlwytho PDF
DP16William Williams, papurau personol y fyddin, 1930-1946Lawrlwytho PDF
DP17Reifflwr R.J. Bean, cerdyn coffa, dim dyddiad, ar ôl 1918Lawrlwytho PDF
DP18Papurau'r teulu Meighen, 1887-1975Lawrlwytho PDF
DP19P.A. Brown. Papurau Personol y Fyddin, 1955-1956Lawrlwytho PDF
DP20Uwch-gapten H.M. Everett. Rheolau ar gyfer swyddog da, c.1939Lawrlwytho PDF
DP21A.W. Kissack. Papurau Personol y Fyddin, 1946Lawrlwytho PDF
DP22Gyrrwr W G Cameron, Peirianwyr Brenhinol. Dyddiadur, 1915-1997Lawrlwytho PDF
DP23RQMS H.T. Roberts, papurau personol y fyddin, 1939-1949Lawrlwytho PDF
DP24Mary Beatrice Campbell. Caniatâd Mynediad Milwrol, Yr Almaen 1945Lawrlwytho PDF
DP25Lefftenant Alan Rannie, atgofion o fywyd yn Nhrefynwy yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, dim dyddiad c.1964-1974Lawrlwytho PDF
DP26Uwch-gapten Gavin Low, papurau personol y fyddin, 1914-1919Lawrlwytho PDF
DP27Richard Willis, Uwchgapten Troedfilwyr Gwirfoddol Trefynwy, papurau, 1799-1804Lawrlwytho PDF
DP28J T Mills, papurau personol y fyddin, 1943-1949Lawrlwytho PDF
DP29William David Roberts, papurau personol y fyddin, 1885-1897Lawrlwytho PDF
DP30Charles Alsop,papurau personol y fyddin, 1945Lawrlwytho PDF
DP31J E Jones, Papurau Personol y FyddinLawrlwytho PDF
DP32Rhif heb ei defnyddio
DP33Rhingyll J L Roberts, papurau personol y fyddin, 1945Lawrlwytho PDF
DP34George H Goymour, papurau personol y fyddin, 1915-1919Lawrlwytho PDF
DP35 Capten H Gill, papurau personol y fyddin, 1899-1977 Lawrlwytho PDF
DP36 Horace LLoyd,papurau personol y fyddin, 1935-1987 Lawrlwytho PDF
DP37 G H Morgan, dyddiadur personol y rhyfel, 1945 Lawrlwytho PDF
DP38 E C Sterry, papurau personol y fyddin, 1933-1949 Lawrlwytho PDF
DP39 Francis Charles Jones, papurau personol y fyddin, 1915 Lawrlwytho PDF
DP40 CSM James Guy, papurau personol y fyddin, 1897-1945 Lawrlwytho PDF
DP41 Kenneth Mervyn Fell, papurau personol y fyddin, 1939-2003 Lawrlwytho PDF
DP42 Llyfrynnau a roddwyd i'r milwyr yn ystod yr ymgyrch yng ngogledd-orllewin Ewrop, 1944-1945 Lawrlwytho PDF
DP43 Charles Edward Roach, papurau personol y fyddin, 1931-1945 Lawrlwytho PDF
DP44 L/C Raymond Roderick, papurau personol y fyddin, 1943 Lawrlwytho PDF
DP45 Bernard Francis Gibbons, papurau personol y fyddin,Lawrlwytho PDF

Casgliadau o Nodiadau a Phapurau Ymchwil

DHistNodiadau a Llungopïau Ymchwil HanesyddolLawrlwytho PDF
Drafft H M Everett ar gyfer The Royal Monmouthshire Royal Engineers (Militia) 1908-1967; nodiadau ymchwil Keith Kissack, hanesydd lleol a hanesydd y Gatrawd; ac eraill. Hefyd, llungopïau a gasglwyd o storfeydd eraill yn ystod prosiect 2008/9.

DLumsNodiadau ymchwil A A M LumsdaineLawrlwytho PDF
Bu A A M Lumsdaine yn gweithio fel gweithiwr sifil yn Great Castle House, ac aeth ati i ymchwilio i hanes y Gatrawd.
Arfbais yr AmgueddfaAriennir y prosiect i gatalogio'r archifau a datblygu'r wefan archifol gan:

logo Llywodraeth Cymru