ENGLISH
 

Archif Gatrodol
(Milisia) Peirianwyr Brenhinol Sir Fynwy

Cofnodion a gedwir mewn mannau eraill

Delwedd o ychydig o hen gyfrolau o'r archif
Rhai o'r cofnodion
Clicio'r delwedd am fersiwn fwy
Am sawl rheswm, cedwir llawer o gofnodion yn ymwneud â'r Gatrawd mewn mannau eraill. Mae ymchwil wedi'i gwneud i ddarganfod cymaint â phosibl am y cofnodion hyn, ac fel canlyniad o'r ymchwil hwn trefnwyd gronfa ddata o gofnodion a gynhelir mewn mannau eraill. Gallwch chwilio'r gronfa ddata hon fan hyn.

Hwyrach bod yna eraill na darganfwyd– defnyddiwch y ffurflen adborth os gwelwch yn dda i roi gwybod i ni am eraill rydych chi'n ymwybodol ohonynt.

Noder, os gwelwch yn dda, na chedwir y cofnodion hyn gan yr Amgueddfa Gatrodol a'r Castell. Cysylltwch â'r archif benodol am rhagor o wybodaeth os gwelwch yn dda.
Arfbais yr AmgueddfaAriennir y prosiect i gatalogio'r archifau a datblygu'r wefan archifol gan:

logo Llywodraeth Cymru